Skip Navigation
“...the unique
performance venue”
Acapela Studio
tel: 029 2089 0862
info@acapela.co.uk
Menu

Côr Meibion Tâf – Celebrate the Rugby World Cup

Join us for a special evening with Côr Meibion Tâf and celebrate the kick off to the Rugby World Cup, with songs old and new, ensuring you welcome one of the world’s major sporting events with an evening of song!

Côr Meibion Tâf was formed in 2004 by Rob Nicholls with the intention of establishing a Welsh medium male choir in the capital city. The choir has won first prize at the National Eisteddfod on three occasions and has performed many times on radio and television in Wales and abroad. The choir appeared on Spanish television whilst on tour in 2011 and in 2012, it performed in Niagara Falls. Other tours have been to Edinburgh, Dublin and, recently, Rome. In October 2014 the choir recorded its first CD and many of those recorded pieces will be performed tonight.

In October 2016 Côr MeibionTâf sang for the third time as part of the biannual Welsh Festival of Male voices at the Royal Albert Hall. This autumn has been an extremely busy and varied period for the choir. Singing appearances included a concert at the Tabernacl Chapel, Cardiff with harpist Clair Jones, at the Principality Stadium before the Wales v Australia rugby game and also provided the entertainment for Brains Brewery Company after the Wales v Georgia game.

On November 4th it also performed with two other choirs at St David’s Hall for a Remembrance service. The most recent project was the filming of “Tawel Nos” / ”Silent night” as the Christmas promotion for CADW which was filmed at Castell Coch near Tongwynlais, Cardiff. Visit their Facebook page Côr Meibion Taf to see the video filmed at Castell Coch. Côr Meibion Tâf is one of the 15 choirs competing at this year’s National Eisteddfod at Llanrwst  and also participated in PROMSCYMRU last week.

Catrin Herbert

Catrin Herbert is a singer/songwriter from Cardiff and has been performing since she was 16. In 2011 Catrin released her first EP called ‘Y Gwir y Gau a Phopeth Rhwng y Ddau’, which included the songs ‘Disgyn Amdana Ti’, ‘Ar y Llyn’ and ‘Ar Goll yng yng Nghaerdydd’. In 2013 Catrin reached the final of Cân i Gymru (the annual ‘A Song for Wales’ competition) with ‘Ein Tir Na Nóg Ein Hunain’.

With songs that have stood the test of time, Catrin’s tracks can still be heard frequently on BBC Radio Cymru. After presenting children’s TV programmes on S4C and then venturing out to Barcelona to live, Catrin has returned to the recording studio to work with Mei Gwynedd. Catrin will release her second EP in Autumn 2019 on the Jig-Cal label – watch this space!

Conductor Steffan Jones

Steffan was born in Cardiff in 1987. He was a Choral Scholar in the Chapel Choir of Worcester College, Oxford University, before moving to London to study voice at the Royal College of Music. As a soloist, he’s sung with Welsh National Youth Opera, Welsh National Opera MAX, and performed Fauré’s Requiem at St Martin-in-the-Fields and the Bernstein Mass at the BBC Proms in 2012. In 2011, he won the Under 25 Solo at the Urdd National Eisteddfod which resulted in him competing for the Bryn Terfel Scholarship on S4C. During 2014, he travelled as a soloist to Ottawa,Canada, for a series of performances with the city’s Welsh Society. During his time in London, he established ‘Aelwyd Llundain’, a society for young Welsh speaking Londoners. He was Aelwyd Llundain choir’s first conductor and the girls’ choir won at the Urdd Eisteddfod in 2012. Since November 2015, Steffan has been Côr Meibion Taf’s conductor and to date, he’s conducted the choir on tours to Dublin and Rome, as well as numerous concerts. Steffan was also responsible for co-conducting Côrdydd at the Ontario Welsh Festival in 2016.

Lowri Guy – Accompanist Côr Meibion Taf

Lowri hails from Penrhyn-Coch near Aberystwyth. She graduated from University College of Wales, Bangor with a first class honours in music also receiving a Master’s degree. She is head of Music at Garth Olwg Comprehensive School, Pontypridd. Lowri is in great demand as an accompanist at the National Eisteddfod of Wales and for the Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru Scholarships on several occasions.  Lowri was the deputy accompanist at the Festival of Choirs at the Royal Albert Hall. Lowri is married to Tom Guy and they two young children, Wil and daughter Hanna.

Côr Meibion Taf yn 2018 a 2019

Ffurfiwyd Côr Meibion Taf yn 2004 gan Rob Nicholls gyda’r bwriad o sefydlu côr meibion Cymraeg ei iaith yn y brif ddinas. Ers hynny, mae’r côr wedi hen sefydlu a thyfu i gynnwys 55 o aelodau ac mae Steffan Jones, oedd yn un o’r cantorion, nawr yn arweinydd. Y cyfeilydd yw Lowri Guy.

Daeth sialens wahanol i ni cyn y Nadolig diwetha wrth i Cadw lawnsio ymgyrch i hyrwyddo ymweliadau â chestyll Cymru. Cawsom ein gwahodd i ganu Dawel Nos yng Nghastell Coch. Bu’r ymgyrch yn llwyddiant mawr ac o safbwynt y côr daeth llawer person yn ‘ffrind’ i ni ar Facebook gyda negeseuon o ganmoliaeth yn dod o Ganada, Awstralia yn ogystal â gwledydd Ewrop megis yr Iseldiroedd. Ar hyn o bryd, yn ôl Wales on Line, mae dros 150 mil wedi bod yn gwylio. Mae dylanwad y gwefannau cymdeithasol yma’n dod â chynulleidfa llawer ehangach i ni fel côr ac yn dangos bod y traddodiad o ganu corawl 4 llais i ddynion yn fyw ac yn iach.

Cyngherdd elusengar – Bob blwyddyn byddwn yn cefnogi achos da sy’n agos at galonnau’r aelodau ac eleni, Prostrad Cymru gafodd ei enwebu gan Edryd Lloyd o adran y baswyr. Llwyddodd y gyngerdd ym Mhenarth ym mis Rhagfyr 2018 i godi £3000.

Bydd Côr Meibion Taf yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ym mis Awst ynghyd â 14 côr meibion arall a diwedd mis Gorffennaf bu’r côr yn rhan o PROMSCYMRU yn Neuadd Dewi Sant.

Cantores/cyfansoddwraig/cerddor o Gaerdydd yw Catrin Herbert.

Dechreuodd ganu a gigo 10 mlynedd yn ôl pan roedd hi ond yn 16 oed, ac yn ôl yn 2011 rhyddhaodd ei EP cyntaf ‘Y Gwir y Gau a Phopeth Rhwng y Ddau’, gyda chaneuon fel ‘Disgyn Amdana Ti’, ‘Ar y Llyn’ ac ‘Ar Goll yng Nghaerdydd’ arni. Yn 2013 cyrhaeddodd Catrin rownd derfynol Cân i Gymru gyda ‘Ein Tir Na Nóg Ein Hunain’.

Gyda chaneuon sy’n sefyll prawf amser, mae traciau Catrin yn dal i’w clywed yn aml ar donfeddi Radio Cymru, ac wedi seibiant, ar ôl mentro i’r byd cyflwyno teledu ac yna mynd am antur i Barcelona, mae Catrin wedi dychwelyd i’r stiwdio recordio, gan gydweithio gyda Mei Gwynedd. Mi fydd yna ganeuon newydd sbon allan yn fuan iawn ar label Jig-Cal, felly gwyliwch y gofod!

Arweinydd  Steffan Jones / Conductor Steffan Jones

Ganwyd Steffan yng Nghaerdydd yn 1987. Roedd yn Sgolor Corawl yng Nghôr Capel Coleg Worcester, Prifysgol Rhydychen, cyn symud i Lundain i astudio’r llais yn y Coleg Cerdd Brenhinol. Fel unawdydd, mae wedi canu gydag Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru MAX, perfformio Requiem Fauré yn St Martin-in-the-Fields a Mass Bernstein yn Proms y BBC yn 2012. Yn 2011, enillodd yr Unawd dan 25 yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac o ganlyniad fe gystadlodd yn Ysgoloriaeth Bryn Terfel ar S4C. Yn ystod 2014, teithiodd fel unawdydd i Ottawa, Canada, i wneud cyfres o berfformiadau gyda Chymdeithas Gymreig y ddinas.Yn ystod ei gyfnod yn Llundain, fe sefydlodd Aelwyd yr Urdd, gydag eraill. Ef oedd arweinydd cyntaf côr yr Aelwyd ac fe enillodd y côr merched yn Eisteddfod yr Urdd, Eryri 2012. Ers Tachwedd 2015, Steffan yw arweinydd Côr Meibion Taf. Hyd yma, mae wedi arwain y côr ar deithiau i Ddulyn a Rhufain, yn ogystal â chyngherddau niferus. Roedd Steffan hefyd yn gyfrifol am gyd-arwain Côrdydd yng Ngŵyl Gymreig Ontario yn 2016.

Lowri Guy – Cyfeilydd / Accompanist Côr Meibion Taf

Mae Lowri yn enedigol o Benrhyn-Coch ger Aberystwyth. Derbyniodd radd BMus. Dosbarth Cyntaf ac MA Anrhydedd mewn Cerddoriaeth o Goleg Prifysgol Cymru Bangor ac mae bellach yn bennaeth Cerddoriaeth yn Ysgol Gyfun Garth Olwg Pontypridd. Mae’n gyfeilydd i’r côr ers 2006 ac fe’i dewiswyd yn ddirprwy gyfeilydd yng Ngŵyl Corau Meibion Neuadd Albert 2016. Mae’n briod â Tom ac mae’n fam i Wil a Hanna fach.

Book a table for pre-concert dining

Acapela Studio provides pre-concert dining between 6.00pm and 7.30pm from our wood burning pizza oven. To view the current menu visit here.

Please purchase your concert tickets first before booking a table. We will not accept any table bookings that do not have a corresponding ticket purchase.

Then return to the event page to book your table, by selecting the date of your event, number of diners and time you require table. The times shown are the only vacancies left.  Please complete your email and phone number as this is required to ensure your table is allocated. You will receive confirmation of your booking by email and text.

If on the date you have chosen no tables are available - no times will be shown and the booking system will revert you back to todays date - PLEASE ENSURE YOU BOOK THE CORRECT DATE!

PLEASE NOTE THE VENUE RELIES ON THE INCOME FROM DINING TO ENSURE WE CAN BOOK ALL THE GREAT ACTS PERFORMING.

Income from the provision of pizzas is very important to the venue and if you have booked a table it is a requirement that all people sat at tables order food - a salad alternative is available to pizzas. Please do ensure that all individuals will be ordering on your table - if  this is not the case please cancel your table so others who are looking to dine can do so. Our apologies to raise this but recently we have had many tables (some very large) where less than 50% of those sat at tables have ordered food. Financially this is a real problem to the sustainability of the venue. 

  • All seating at tables must purchase a pizza - so please do not book a table if everyone is not eating.
  • Please ensure that you arrive 10 minutes before the time slot allocated to order your pizzas prior to your booking time.
  • Tables not seated within 15 minutes of the allocated time may be lost and allocated to other audience members wishing to order pizzas.
  • If you wish to book a table for 6 or more please email info@acapela.co.uk

Please note that all of our pizzas are made fresh to order and cooked in an authentic wood-fired oven. It may take up to 45 minutes to be served during busy periods.

IF YOU ARE UNABLE TO BOOK A TABLE YOU CAN STILL ORDER PIZZAS ON THE NIGHT (USUALLY ON BUSY NIGHTS NO LATER THAN  7.15PM) AND WE WILL SERVE THEM TO YOU WHEREVER YOU ARE SAT IN THE VENUE - IN A PIZZA BOX.  

Back to top